ทําไมข้าวญี่ปุ่นต้องซาวน้ำหลายครั้ง ในขณะที่ข้าวไทยแค่ซาวน้ำอย่างรวดเร็วก็เพียงพอแล้ว
ถ้าคุณเคยหุงข้าวญี่ปุ่นคุณอาจจะมีคําถามนี้
เรามักจะได้ยินคำถามดังกล่าวจากลูกค้าตามซุปเปอร์
มาเก็ตและร้านอาหารอยู่บ่อยครั้ง
ปัจจุบันเราได้นําเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมาสู่ประเทศไทยเพื่อที่จะส่งมอบข้าวญี่ปุ่นที่สะดวกและง่ายต่อการหุง

ข้าวชนิดไม่ต้องซาวน้ำคืออะไร?

ข้าวชนิดไม่ต้องซาวน้ำ คือข้าวที่ผ่านกระบวนการขัดสีและถูกกำจัดส่วนที่จำเป็นต้องซาวน้ำออกแล้ว ปกติแล้วข้าวญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะมียางเคลือบอยู่ แม้ว่าจะผ่านการขัดสีมาแล้วก็ตาม จึงต้องซาวน้ำให้สะอาดก่อนนำไปหุง แต่ข้าวชนิดไม่ต้องซาวน้ำจะถูกกำจัดส่วนที่จำเป็นต้องซาวน้ำออกไปตั้งแต่อยู่ที่โรงงาน ทำให้ไม่จำเป็นต้องซาวน้ำเหมือนข้าวญี่ปุ่นทั่วไป

N-RICE คือข้าวญี่ปุ่นชนิด
ไม่ต้องซาวน้ำ

แต่ยังคงเหลือชั้นอลูโรน (ชั้นอูมามิ)
ที่ให้ความอร่อยและมีคุณค่าทางสารอาหาร

เทคโนโลยีของ N-RICE

การใช้เทคโนโลยีพิเศษ
ในการขัดสีข้าวให้เหลือเพียงชั้นอลูโรน
(Umami layer)

ข้าวไทยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องซาวน้ำ เนื่องจากในกระบวนการขัดสีข้าวได้กำจัดชั้นรำข้าวออกไปจนหมด ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องซาวน้ำ อย่างไรก็ตามการขัดสีข้าวแบบนี้จะกำจัดชั้นอลูโรน (Umami layer) ไปด้วย ซึ่งเป็นส่วนที่ให้กลิ่น รสชาติอร่อย และคุณค่าทางสารอาหาร ดังนั้น ข้าวญี่ปุ่น N-Rice ได้ใช้เทคโนโลยีจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งมามากกว่า 70 ปี ที่ขัดสีข้าวเฉพาะส่วนที่ต้องซาวน้ำออกไป แต่ยังคงเหลือชั้นอลูโรนไว้ โดยได้นำมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตข้าว Noritake ชนิดไม่ต้องซาวน้ำที่ปลูกในประเทศไทยอีกด้วย จึงทำให้ข้าวที่ได้ยังคงมีชั้นอลูโรนเหลืออยู่

ประโยชน์ของข้าว
ชนิดไม่ต้องซาวน้ำ

ที่ผสมผสานความอร่อยและ
ความสะดวกสบาย

ลดเวลาในการ
ปรุงอาหาร

เนื่องจากไม่ต้องซาวน้ำ จึงสามารถช่วยประหยัดเวลาและขั้นตอนในการหุงข้าว

ประหยัดค่าน้ำ

เพียงแค่ล้างข้าวเพียงเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำหลายครั้งจึงช่วยประหยัดการใช้น้ำได้

ได้ปริมาณข้าว
ที่มากกว่า

ข้าวไม่ซาวน้ำมีน้ำหนักมากกว่าข้าวขัดสีทั่วไป โดยเทียบปริมาณ 1 ถ้วย ข้าวไม่ซาวน้ำจะมีน้ำหนักมากกว่าถึง 8 กรัม

สูญเสียสารอาหาร
น้อยกว่า

เนื่องจากข้าวไม่จำเป็นต้องซาวน้ำ จึงช่วยป้องกันการสูญเสียสารอาหาร เช่น วิตามินและแร่ธาตุที่ละลายน้ำได้

เสน่ห์ของข้าวไม่ซาวน้ำ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ช่วยลดความเสี่ยงต่อมลพิษทางน้ำ

ข้าวไม่ซาวน้ำจะช่วยลดการเกิดปริมาณน้ำเสียได้มากกว่าข้าวขาวทั่วไป เนื่องจากข้าวทั่วไปส่วนที่ถูกซาวออกไปจะมีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
ซึ่งสามารถปนเปื้อนสู่แม่น้ำและทะเลได้ ดังนั้นการใช้ข้าวไม่ซาวน้ำจึงช่วยป้องกันมลพิษทางน้ำ และเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการประหยัดการใช้น้ำและพลังงานในครัวเรือนและสถานีบำบัดน้ำเสีย

การนำส่วนที่ขัดสีออกกลับมาใช้ซ้ำ

ส่วนที่ถูกกำจัดในกระบวนการผลิตข้าวชนิดไม่ต้องซาวน้ำนั้น สามารถนำกลับไปใช้เป็นทรัพยากรทางการเกษตร โดยนำไปทำเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์เพื่อเสริมสร้างการเกษตรแบบหมุนเวียน ซึ่งเป็นการนำไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในส่วนที่ถูกขัดสีออกไปกลับคืนสู่ท้องนา ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชใหม่ ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดการเกษตรที่ยั่งยืน

ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ข้าวไม่ซาวน้ำจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าข้าวขาวทั่วไป เนื่องจากข้าวไม่ซาวน้ำจะใช้น้ำในการหุงข้าวน้อยกว่า จึงช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำเสีย ดังนั้นการบริโภคข้าวไม่ซาวน้ำจะช่วยลดผล กระทบต่อภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้า N-RICE

South Uonuma KOSHIHIKARI

view more

Hokkaido Yumepirika

view more

Koshihikari original blend

view more

ผู้เชี่ยวชาญ 5 Star Rice Meister

แนะนำวิธีการหุงข้าวแบบ ไม่ต้องซาวน้ำ

คลิกที่นี่