ฉันสามารถหุงข้าวชนิด
ไม่ต้องซาวนํ้าได้อย่างไร?

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม “ที่นี่”

ทําไมนํ้าที่ใช้ซาวข้าวชนิด
ไม่ต้องซาวนํ้ายังมีความขุ่น?

เนื่องจากข้าวมีส่วนประกอบหลัก คือ แป้งที่สามารถละลายนํ้าได้ ดังนั้นแม้จะเป็นข้าวชนิดไม่ต้องซาวนํ้าเมื่อนําไปซาว นํ้าที่ได้จึงมีความขุ่นเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหุงข้าวโดยไม่ต้องซาวนํ้าเลยก็ได้เพราะการซาวนํ้ามากเกินไปจะทําให้รสชาติของข้าวลดลง ดังนั้นการซาวนํ้าแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว

ฉันสามารถซาวข้าวและ
แช่ข้าวทิ้งข้ามคืนได้หรือไม่?

สามารถทําได้ แต่ต้องเก็บข้าวในตู้เย็นหรือใส่นํ้าแข็งเพื่อลดอุณหภูมิ เนื่องจากการเก็บรักษาข้าวที่อุณหภูมิสูง อาจทําให้ข้าวเสียได้

ฉันควรใช้นํ้าในการหุงข้าวเท่าไหร่?

ปริมาณนํ้าที่ใช้ขึ้นกับความชอบในรสชาติและเนื้อสัมผัสของข้าว สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณนํ้า โปรดคลิกที่นี่

หลังจากซาวข้าวผ่านกระชอนแล้ว
ฉันสามารถทิ้งข้าวไว้ในกระชอน
ได้นานแค่ไหน?

หากทิ้งข้าวไว้ในกระชอนโดยไม่สัมผัสนํ้านานจนเกินไป อาจทําให้เกิดรอยแตกร้าวบนผิวของเมล็ดข้าวและทําให้ข้าวแตก ซึ่งจะทําให้คุณภาพของข้าวลดลง(ด้านรสชาติและเนื้อสัมผัส) เราจึงแนะนําให้หุงข้าวให้เร็วที่สุดหลังจากซาวข้าว

ถ้าหุงข้าวจํานวนมากในครั้งเดียวและ แช่แข็งไว้
จะมีวิธีอุ่นข้าวแช่แข็ง
ให้กลับมาอร่อยนุ่มเหมือนหุงใหม่
ได้อย่างไร?

เราแนะนําให้ใช้ไมโครเวฟโดยเลือกโหมดอุ่นร้อน วิธีนี้จะสามารถทําให้ข้าวแช่แข็งกลับมาอร่อยนุ่มเหมือนข้าวเพิ่งหุงใหม่ อย่างไรก็ตามการเลือกโหมดละลายนํ้าแข็งอาจทําให้รสชาติของข้าวเสียไป

ควรรับประทานข้าวแช่แข็ง
ให้หมดภายในกี่วัน?

ข้าวแช่แข็งจะมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 1 เดือนแต่ข้าวจะมีการสูญเสียคุณภาพและรสชาติที่ดีไปบางส่วน ดังนั้นจึงควรรับประทานข้าวแช่แข็งให้หมดภายในสองสัปดาห์

วิธีการเก็บรักษาข้าวสารที่ดีควรทํา อย่างไร?

ข้าวสารมักจะดูดกลิ่นได้ง่าย ดังนั้นควรเก็บข้าวไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เก็บในที่มืด ที่เย็น มีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่มีความชื้น

(1) แนะนําให้เก็บข้าวสารไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดในที่ที่เย็น เช่น ช่องผักของตู้เย็น โดยใส่ถุงข้าวลงในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดโปรดหลีกเลี่ยงการเก็บข้าวในถุงแม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดถุงข้าวก็ตาม เนื่องจากถุงข้าวมีรูสําหรับระบายอากาศ ดังนั้น หากคุณเก็บข้าวในถุงแม้ว่าจะยังไม่ได้เปิด ข้าวอาจแห้งและแตกได้ จึงควรเก็บถุงข้าวไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด

(2) โปรดหลีกเลี่ยงการเก็บข้าวสารในที่ที่มีอุณหภูมิสูง, แสงแดดจัด, มีความชื้น และนํ้าปัจจัยเหล่านี้จะทําให้ข้าวเน่าเสียได้ง่าย เนื่องจากทําให้เกิดเชื้อรา มอดและแมลงอาจเจริญเติบโตได้ดังนั้นควรเก็บข้าวสารในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้เสมอ

(3) ควรเก็บรักษาภาชนะบรรจุข้าวสารให้สะอาดอยู่เสมอ คุณควรล้างถังเก็บข้าวสารและเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันมอดและแมลง เนื่องจากสัตว์เหล่านี้มักเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อน ดังนั้นควรรับประทานข้าวสารให้หมดโดยเร็ว การเก็บรักษาข้าวสารไว้เป็นเวลานานก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะทําให้ข้าว
เสื่อมคุณภาพได้ง่าย นอกจากนี้การเก็บข้าวในภาชนะที่ล้างยาก ก็อาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมอดและแมลงได้เช่นกัน

(4) ข้าวสารมักจะดูดกลิ่นได้ง่าย ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเรื่องที่จัดเก็บ หากข้าวมีการดูดซับกลิ่นไปแล้วจะไม่สามารถกําจัดกลิ่นนั้นได้ จึงไม่ควรจัดเก็บข้าวสารไว้ใกล้กับนํ้ามันก๊าด นํ้ายาซักผ้า และอาหารที่มีกลิ่นแรง นอกจากนี้การจัดเก็บข้าวสารไว้ใต้อ่างล้างจานก็อาจทําให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้

วิธีจัดเก็บข้าวหุงสุกทําได้อย่างไร?

นําข้าวสุกแบ่งเป็นปริมาณที่ต้องการ ทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นห่อด้วยพลาสติกแรป แล้วจึงนําไปแช่ช่องแข็ง
เมื่อต้องการรับประทาน เพียงแค่อุ่นด้วยไมโครเวฟก็จะได้ข้าวที่มีความนุ่มและอร่อยเหมือนข้าวที่หุงสุกใหม่ ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรบริโภคข้าวแช่แข็งให้หมดภายในหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากการเก็บข้าวไว้ในหม้อหุงข้าวเป็นระยะเวลานานอาจทําให้ข้าวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือมีกลิ่นได้ นอกจากนี้ไม่ควรเก็บข้าวสุกไว้ในหม้อหุงข้าวทิ้งข้ามคืน เนื่องจากไอนํ้าจะควบแน่นกลายเป็นความชื้น ทําให้ข้าวแฉะและแบคทีเรียสามารถเจริญติบโตได้

ข้าวมีจุดสีดําเกิดจากอะไร?

ผิวของเมล็ดข้าวได้รับความเสียหายจากแมลงความร้อน หรือปัจจัยอื่นๆ ระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว ทําให้เมล็ดข้าวเป็นสีดํา แต่จะไม่ส่งผลต่อร่างกายของมนุษย์หรือรสชาติของข้าว จากเหตุผลดังกล่าวจึงไม่สามารถกําจัดข้าวสีดําออกในระหว่าง
การสีข้าวได้

เมล็ดข้าวมีสีขาวขุ่นเกิดจากอะไร?

การเกิดผลึกแป้งในเมล็ดข้าวในระหว่างการปลูกเป็นผลมาจากสภาพอากาศ (อุณหภูมิสูง, แสงแดดไม่เพียงพอ, ฯลฯ) เมื่อผลึกแป้งมีการจับตัวอย่างหลวมๆทําให้เกิดช่องว่างเล็กๆ ภายในเมล็ดข้าว จึงเห็นเป็นลักษณะทึบแสงและเห็นเป็นสีขาวขุ่น แต่ลักษณะ ดังกล่าวจะไม่มีผลต่อคุณภาพของข้าว ดังนั้นคุณสามารถนําไปหุงและรับประทานได้ตามปกติ

ข้าวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือ
สีดําเกิดจากอะไร?

ข้าวอาจสัมผัสกับความชื้น ซึ่งอาจทําให้เกิดเชื้อรา จึงทําให้ข้าวเกิดการเปลี่ยนสีหรือกลายเป็นก้อน ดังนั้นหากพบข้าวในลักษณะดังกล่าวไม่ควรรับประทานและเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บข้าวให้ห่างไกลจากความชื้น

พบแมลงในข้าวควรทําอย่างไร?

เนื่องจากแมลงอาจจะวางไข่บนเมล็ดข้าวและใช้ข้าวเป็นแหล่งอาหารในการเจริญเติบโต มันค่อนข้างยากที่จะหาไข่แมลงด้วยตาเปล่า แม้แต่เครื่องกําจัดสิ่งแปลกปลอมอาจไม่สามารถนําไข่แมลงออกได้ทั้งหมด ดังนั้นควรเก็บข้าวในภาชนะที่ปิดสนิท วางในที่เย็น มืด และแห้ง แมลงในข้าวไม่เป็นพิษต่อร่างกายของมนุษย์ ดังนั้นคุณสามารถหุงข้าวรับประทานได้ตามปกติ

ก้อนสีนํ้าตาลผสมอยู่ในข้าวเกิด
จากอะไร?

ก้อนสีนํ้าตาลคือก้อนของรําข้าวที่เกิดขึ้นในระหว่างการสีข้าว โดยก้อนรําข้าวจะมีลักษณะเหนียว อาจจะติดมากับข้าวได้ ทั้งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากก้อนรําข้าวถูกบดก็จะเป็นผงสีนํ้าตาลและเมื่อสัมผัสกับความชื้นก็จะมีความเหนียว

ทําไมข้าวที่เพิ่งหุงใหม่ถึงมี
กลิ่นเหม็น?

สาเหตุที่เป็นไปได้คือ

(1) ข้าวดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์เนื่องจากข้าวดูดซับกลิ่นได้ง่าย หากจัดเก็บข้าวในที่ใกล้กับสิ่งของที่มีกลิ่นแรง เช่น นํ้ายาซักผ้า นํ้าหอมปรับอากาศ เครื่องสําอาง นํ้ามัน การวางใต้ซิงค์ หรือวางใกล้สิ่งของอื่นๆ ที่มีกลิ่นแรง

(2) หม้อหุงข้าวสกปรกถ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการหุงข้าวสกปรก ข้าวที่ได้อาจจะมีกลิ่น โปรดหมั่นดูแลรักษาหม้อหุงข้าวให้สะอาดอยู่เสมอ

(3) นํ้าที่ใช้ในการซาวข้าวถ้าข้าวไม่ถูกล้างอย่างรวดเร็ว ข้าวจะดูดซับนํ้าที่ขุ่นและกลิ่นของรําข้าวเข้าไป ดังนั้นในการซาวข้าวครั้งแรกควรรีบซาวและทิ้งนํ้าทันที และใช้เวลาในการซาวข้าวทั้งหมดไม่เกิน 3 นาที

(4) การแช่ข้าวในนํ้าเป็นระยะเวลานานการแช่ข้าวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน อาจทําให้แบคทีเรียเจริญเติบโตและข้าวเน่าเสียได้*โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษสําหรับการตั้งเวลาหุงข้าวในตอนกลางคืน

ทําไมเวลาซาวข้าวและหุงข้าว
ที่ผ่านกระบวนการสีแล้ว
ข้าวกลายเป็นสีนํ้าตาล?

สาเหตุที่ทําให้ข้าวเกิดการเปลี่ยนสี อาจมาจากเชื้อราEcuadorian tea rice
เชื้อรา Ecuadorian tea rice เป็นสายพันธุ์หนึ่งของ Bacillus subtilis ที่มักกระจายอยู่ทั่วไปในดินตามปกติแล้วคุณสามารถจําแนกเมล็ดข้าวที่ถูกปนเปื้อนด้วยราหรือเม็ดสีที่ถูกผลิตจากเชื้อแบคทีเรียจากลักษณะภายนอก แต่เมล็ดข้าวที่ถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อรา Ecuadorian tea rice จะไม่สามารถแยกความแตกต่างกับเมล็ดข้าวปกติได้

สาเหตุที่ 1
เหตุผลที่ข้าวเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลหลังจากที่ถูกซาวนํ้าและทิ้งไว้ตลอดคืน เนื่องจากข้าวถูกทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้น ซึ่งทําให้เชื้อราEcuadorian tea rice เจริญเติบโตและผลิตสารSubtenolin ซึ่งสารนี้จะถูกออกซิไดซ์ในระหว่างการหุงข้าวและทําให้ข้าวเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาล ตัวอย่างเช่นข้าวที่มีลักษณะเหนียวจะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลเมื่อมีการแช่นํ้าทิ้งไว้ข้ามคืน และเมื่อได้รับความร้อนและ
ความชื้น

สาเหตุที่ 2
เกิดจากการปนเปื้อนด้วยเชื้อรา Ecuadorian tearice ตั้งแต่ยังเป็นข้าวเปลือก เชื้อราได้ผลิตสารSubtenolin เมื่อมีการซาวนํ้า สารดังกล่าวจะทําการออกซิไดซ์กับออกซิเจนในอากาศและเกิดการเปลี่ยนสีของข้าวให้เป็นสีนํ้าตาล และถ้าหากนําไปหุง ข้าวที่ได้จะถูกเร่งให้เป็นสีนํ้าตาลไวขึ้น

สาเหตุที่ 3
การเก็บรักษาข้าวในตู้เย็นนานๆ อาจทําให้ข้าวถูกปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียที่ชอบอุณหภูมิตํ่า เช่นPseudomonas ซึ่งผลิตเม็ดสีที่เรียกว่าPyoverdin เมื่อมีการให้ความร้อนสาร
Pyoverdinจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีส้ม ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ข้าวแดง” นอกจากนี้การเปลี่ยนสียังสามารถเกิดได้จากปฏิกิริยาเมลลาร์ดเป็นปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างนํ้าตาลและโปรตีนในข้าว นอกจากนี้การเปลี่ยนสีของข้าวอาจเกิดจากแร่ธาตุในนํ้าที่ใช้ขัดสีข้าว
การเปลี่ยนสีของข้าวที่ผ่านการหุงนั้นไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ดังนั้นหากพบข้าวลักษณะดังกล่าวสามารถรับประทานได้ตามปกติ

หากหุงข้าวดิบมีสาเหตุและ
วิธีแก้อะไรบ้าง?

(1) การนําข้าวแช่นํ้าเพียงระยะเวลาสั้นๆจะทําให้ข้าวดูดซับนํ้าได้ไม่ทั่วถึงวิธีแก้ ต้องปล่อยให้นํ้าซึมเข้าไปถึงใจกลางข้าวอย่างเต็มที่ เมื่อนําไปหุง ข้าวที่ได้จะนุ่มฟูทั่วทั้งเมล็ดสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่

(2) ปริมาณนํ้าที่ใช้หุงข้าวน้อยเกินไปวิธีแก้ สําหรับปริมาณนํ้าที่เหมาะสม โปรดคลิกที่นี่เมื่อเทนํ้าถึงเส้นบอกระดับนํ้าของหม้อหุงข้าว จะต้องเกลี่ยข้าวให้เรียบ ไม่เทรวมกันอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของหม้อ จากนั้นปรับปริมาณนํ้าตามชอบ

(3) การทํางานผิดปกติของหม้อหุงข้าว, การวางไม่ตรงตําแหน่ง หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในหม้อหุงข้าว ฯลฯวิธีแก้ โปรดตรวจสอบคู่มือการใช้งานหม้อหุงข้าวว่า
มีการผิดแนวหรือความเสียหายของการบรรจุหม้อในหรือไม่

ทําไมหุงข้าวแล้วข้าวที่ได้
กึ่งสุกกึ่งดิบ?

อาจเป็นเพราะความร้อนของหม้อหุงข้าวไม่เพียงพอหรือการตัดไฟก่อนกําหนด ในกรณีเช่นนี้ อาจเกิดจากสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ด้านล่างของหม้อหุงข้าวและเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ดังนั้นหมั่นทําความสะอาดเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ นอกจากนี้ เวลาตั้งหม้อ ให้เช็ดนํ้าบริเวณก้นหม้อออกก่อนหุงข้าวทุกครั้ง

ทําไมเวลาหุงข้าวแล้วมีแผ่นฟิล์ม
บางๆ เกาะที่ขอบหม้อหุงข้าว
เป็นอันตรายหรือไม่?

แผ่นฟิล์มที่เกิดขึ้นเมื่อหุงข้าวเสร็จใหม่ๆ เกิดจากแป้งที่เกาะอยู่ที่เมล็ดข้าวละลายนํ้าและเมื่อได้รับความร้อนนํ้าแป้งจะเกิดความหนืดแล้วกลายเป็นแผ่นฟิล์มบางๆเกาะที่ผนังของหม้อหุงข้าว
แผ่นฟิล์มดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อซาวข้าวไม่มากพอก่อนหุงหรือมีความชื้นมากเกินไป แต่แผ่นฟิล์มที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นอันตราย สามารถรับประทานได้ อย่างไรก็ตามถ้าแผ่นฟิล์มแห้งและแข็งเกินไป คุณสามารถนํามันออกไปได้

เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพัก
ทําไมข้าวถึงเปลี่ยนเป็นสีเหลือง?

เมื่อทิ้งข้าวที่หุงเสร็จแล้วไว้ในหม้อโดยที่ยังมีการให้ความร้อนต่อข้าวจะเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด จึงทําให้ข้าวเปลี่ยนสีจากสีขาวกลายเป็นสีเหลือง นอกจากนี้อาจเกิดจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทนความร้อน จึงทําให้ข้าวเกิดการเปลี่ยนสีได้ ทั้งนี้ระยะเวลาในการอุ่นข้าวขึ้นกับประสิทธิภาพของหม้อหุงข้าว ดังนั้นโปรดตรวจสอบคู่มืออีกครั้ง (เราแนะนําให้อุ่นข้าว 2-3 ชั่วโมง และสูงสุด 5-6 ชั่วโมง)

เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพัก
ทําไมข้าวถึงแฉะ?

อาจเกิดจากในระหว่างการหุงข้าวเกิดไอนํ้าที่ฝาด้านบน เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพัก ไอนํ้าจะกลายเป็นหยดนํ้าแล้วตกลงสู่ข้าว จึงอาจทําให้ข้าวแฉะเกินไป ดังนั้นเราขอแนะนําให้คุณซุยข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวจับตัวกันเป็นก้อน และรับประทานทันทีหลังข้าวสุก แต่ถ้าคุณไม่สามารถรับประทานได้ทันที เราขอแนะนําให้คุณนําข้าวออกจากหม้อหุงข้าว แล้วห่อด้วยพลาสติกแรปเพื่อไล่อากาศออก จากนั้นนําไปแช่แข็ง

ทําไมเวลาบดข้าวแล้วมีนํ้ามันลอย
อยู่บนผิว?

เนื่องจากรําข้าวเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าว ซึ่งประกอบด้วยนํ้ามันและสารอาหารอื่นๆ เมื่อข้าวถูกบด นํ้ามันที่อยู่ในรําข้าวจะถูกแยกตัวออกมาจึงทําให้เห็นนํ้ามันลอยที่ผิว

ทําไมข้าวที่ยังไม่ถูกเปิดถึงมี
โอกาสพบมอดได้?

แม้จะยังไม่ได้เปิดบรรจุภัณฑ์ มอดสามารถกัดถุงข้าวเข้าไปได้ และเมื่อเก็บข้าวสารในระยะเวลามากกว่าหนึ่งเดือน มอดจะใช้ข้าวเป็นแหล่งอาหารและจะเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิสูงกว่า 20°C ดังนั้นไม่ควรเก็บข้าวไว้ในที่ที่มีอากาศร้อน และควรรับประทานข้าวสารให้หมดโดยเร็วที่สุด

สินค้า N-RICE

South Uonuma KOSHIHIKARI

view more

Hokkaido Yumepirika

view more

Koshihikari original blend

view more

ผู้เชี่ยวชาญ 5 Star Rice Meister

แนะนำวิธีการหุงข้าวแบบ ไม่ต้องซาวน้ำ

คลิกที่นี่